Det bliver mere aktuelt med bisættelser, og dermed urnegravsteder. Der opstår skov og park gravsteder, almindelige små urnegravsteder, plænegravsteder med sten og ”de ukendtes gravsteder.”

Derfor er vi, på Iglsø Kirkegård, gået i gang med et sådant projekt, hvor den del af kirkegården, som vender mod Kjeldbjerg (vest), bliver anlagt som et grønt område med urnegravpladser. 

De kistegravsteder som er der, er blivende. Der vil komme træer, buske, blomster og bænke, således det kommer til, at se hyggeligt ud, hvor familierne kan sidde og mindes deres afdøde pårørende.

Selve projektet bliver ikke færdigt i år (2019), men forløber over en periode.

Iglsø menighedsråd.