Kirkekontor

Sognene betjenes fra det fælles kirkekontor i Stoholm:
Kirkevej 2, 7850 Stoholm
tlf. 97535111
Mail: BBU@km.dk