Du er her: 

Gravere

Graver ved Vroue og Sdr. Resen Kirker:
Benny Mortensen
tlf. 50975364
mail: Vroue.kirkegaard@gmail.com
-----

Graver ved Vridsted Kirke:
Poul Erik Nygaard
tlf. 20277538
mail: gravernevridsted-vestfjendskirker@hotmail.com
----

Graver ved Fly Kirke
Ryan Nørgaard
tlf. 21300043
mail: 8507ryn@km.dk

----

Graver ved Iglsø Kirke:
Jens Stephansen
tlf. 21401163
mail: jstephansen@privat.dk

Benny - graver ved Vroue og Sdr. Resen kirker
Birgit - gravermedhjælper ved Vroue og Sdr. Resen Kirker
Poul Erik - graver ved Vridsted Kirke.