Menighedsrådet ved Vroue Kirke

Formand:
Mogens Møller Nielsen
tlf. 4020 6718
e-mail: mmn-vroue@outlook.com

Næstformand og kasserer:

Henrik Juhl
tlf.: 2613 9256
E-mail: henrik850@netscape.net

Kontaktperson:
Annette Rasmussen
tlf. 9754 7355 / 2481 9357
E-mail: Annette.rasmussen5@skolekom.dk

Kirkeværge:

Niels Kristian Sørensen
tlf. 3020 1040
E-mail: niels48@gmail.com


Sekretær:
Hanne Præst
tlf. 4043 5804
E-mail: H.praest@me.com

 

 

Ekstern Kasserer:
Oda Thomsen,
Bakkevænget 2,
Kjeldbjerg, 7800 Skive
Tlf.: 9754 5839
E-mail: oda@rebofa.dk

 

 

Referater af menighedsrådsmøder

Klik på linkene herunder for at læse referaterne:

Møde afholdt 24.01.2017

Møde afholdt 28.03.2017