Menighedsrådet ved Vridsted kirke

Formand
Kurt Normann Andersen 
Tlf.: 9754 7420 / 2248 9545
E-mail: Kurt.normann@andersen.mail.dk

Næstformand og kirkeværge:
Hans Erik Brogaard
tlf. 2178 3310
E-mail: heb@energimail.dk 

Kasserer:
Inger Thomasen
Tlf. 9754 7172/ 2344 8642.
E-mail: ihthomasen@gmail.dk

Sekretær:
Svend Nørgaard Lausen
tlf. 9754 7204 / 6067 6862
E-mail: svendelse@dlgmail.dk

Kontaktperson:

Birgit Søndergaard
Tlf. 9754 7168
E-mail: 1946ebs@gmail.com

Regnskabsfører:

Oda Thomsen  
Tlf.: 9754 5339

 

 

Kurt Normann Andersen
Hans Erik Brogaard
Inger Thomasen
Svend Nørgaard Lausen
Birgit Søndergaard
 

Referater af menighedsrådsmøder

Klik på linkene herunder for at læse referaterne:

Møde afholdt 06.06.2017.