Menighedsrådet ved Sdr. Resen Kirke

Formand:
Tove Pedersen
Tlf. 9745 6110/ 2046 0365.
E-mail: arto@pedersen.mail.dk

Næstformand:
Inga Jepsen
tlf. 3030 1109
E-mail: koldkurvej10@mail.dk

Kirkeværge:

Anna Grethe Kjær
Tlf.: 9745 6113 / 2452 1205
E-mail: ag1948@jubii.dk

Sekretær:

Ole Gorm Petersen
tlf. 6015 1384
E-mail: olegorm59@gmail.dk

Menigt medlem: 

Lene Klausen
tlf. 9695 8055/2161 2445
E-mail: lenek@klausen.mail.dk

 

 

Tove Pedersen
Anna Grethe Kjær
Ole Gorm Petersen