Menighedsrådet ved Sdr. Resen Kirke

Formand:
Tove Pedersen
Tlf. 9745 6110/ 2046 0365.
E-mail: arto@pedersen.mail.dk

Næstformand:
Inga Jepsen
tlf. 3030 1109
E-mail: koldkurvej10@mail.dk

Kirkeværge:

Anna Grethe Kjær
Tlf.: 9745 6113 / 2452 1205
E-mail: ag1948@jubii.dk

Sekretær:

Ole Gorm Petersen
tlf. 6015 1384
E-mail: olegorm59@gmail.dk

Menigt medlem: 

Lene Klausen
tlf. 9695 8055/2161 2445
E-mail: lenek@klausen.mail.dk

 

 

Tove Pedersen
Anna Grethe Kjær
Ole Gorm Petersen

Mødedatoer i 2018

23. januar
22. marts
15. maj
23. maj fællesmøde
14. august
  2. oktober
13. november
22. november fællesmøde

Alle møder er offentlige

Referater af menighedsrådsmøder

Klik på linkene herunder for at læse referatet

Referat af mødet 22. marts 2018.

Referat af mødet 23. januar.