Formand:
Bodil Albrechtsen Christensen
tlf. 25212890
E-mail: bodilchristensen@Yahoo.dk

Næstformand
Bente Søvsø Christensen
tlf. 30254122
E-mail: bentechristensens@live.dk

Kontaktperson:
Birthe Riisgaard 
tlf. 9754 5186 /2349 8285
E-mail: bi.ri@live.dk

Kasserer:
Grethe Alsbjerg
Tlf. 90754 5398 / 3025 5398
E-mail: alsbjerg@gmail.dk

Kirkeværge:
Birgitta Kock Vestbjerg
Tlf. 9754 5119
E-mail: birgittekock@email.dk

Bodil Albrechtsen Christensen
Birthe Riisgaard
Grethe Alsbjerg
Birgitta Koch Vestbjerg

Ekstern regnskabsfører (ikke medlem)
Oda Thomsen
Tlf. 9754 5339
E-mail: oda@rebofa.dk

Udvalg

Medlem af præstegårdsudvalget:
Grethe Alsbjerg
Bente Søvsø Christensen


Valgudvalg:
Birthe Riisgaard
Birgitte Vestbjerg