Menighedsmøde og sang/musikaften

Den 3. oktober i Sdr. Resen forsamlingshus kl. 19.00
Fremlæggelse af:

  • Budget
  • Kirken lige nu
  • Fremtidsvisioner
  • Forslag til aktiviteter modtages gerne

Mødet indledes med musik og fællessang ledet af Finn Eilenberger.

Kaffe og kage.Vi håber mange har lyst til at deltage i en hyggelig og uformel aften.

Mvh. Menighedsrådet i Sdr. Resen

Mozart’s Requiem i Fly Kirke fremført af Gloria-kvartetten

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00

Gloria-kvartetten består af fire musikere fra Øresundsregionen, som har specialiseret sig i at spille strygekvartet på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der ligner og lyder som komponisterne havde forestillet sig.

Violin 1 : Tinne Albrectsen, violin 2: Ida Lorenzen, viola: Rastko Roknic, cello: Kjeld Lybecker Steffensen

Gloria – kvartetten fremfører Mozart’s Requiem i et arrangement for strygekvartet lavet af Peter Lichtental.

Sognepræst Jørgen Husted medvirker med læsninger.

Alle er velkomne. Entre kr. 50, der betales ved kirkedøren.

Menighedsrådene i Vestfjends pastorat 

Menighedsmøde

Iglsø Menighedsråd afholder menighedsmøde i Iglsø Kirke

søndag den 24. november kl. ca. 10.00 umiddelbart efter gudstjenesten. 

Her vil blive orienteret om menighedsrådets virke i det forgangne år, regnskab 2018 samt de fremadrettede

visioner. 

Ideer til fremtidige arrangementer imødeses gerne. 

På mødet serveres rundstykker og kaffe 

Iglsø Menighedsråd