Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus starter den 27. september kl. 13-15

Traditionen fortsætter med sammenkomst i Vridsted Sognehus sidste torsdag i hver måned med Jørgen Husted.