Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus starter den 28. september kl. 14-16

og fortsætter samme tidspunkt sidste torsdag i hver måned i den sædvanlige form:

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.