Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus starter den 26. september kl. 14-16

Traditionen fortsætter med sammenkomst i Vridsted Sognehus sidste torsdag i hver måned med Jørgen Husted.