Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

Kirkekontoret er lukket følgende dage i maj og juni:

20., 21. og 22. maj

28. og 29. maj 

13., 17. og 19. juni

Henvendelse kan ske til:

sognepræst Caspar W. Tornøe, på tlf. 2475 0250.

Gudstjenester

26maj kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

26maj kl. 09:15
26maj kl. 10:30

Højmesse i Fly Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

26maj kl. 10:30
02jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke v/Caspar W. Tornøe

 

02jun kl. 09:15
02jun kl. 10:30

Højmesse i Vridsted Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

02jun kl. 10:30
09jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

09jun kl. 09:15

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Arrangementer

Under arrangementer finder du nu alle arrangementer som er planlagt til forår/forsommeren.[mere]

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Torsdagscafé

Vi starter op igen den 31. januar kl. 13. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Vestfjends Pastorat skal have ny præst

Sognepræst Caspar Wenzel Tornøe har efter 10 år som kirkebogsførende sognepræst i Vestfjends Pastorat valgt at søge nye udfordringer.

Caspar Wenzel Tornøe har sidste tjeneste i Vroue Kirke søndag den 28. juli 2019 med efterfølgende afskedsreception i Vroue.

Caspar Wenzel Tornøe tiltræder som præst i Holstebro Valgmenighed pr. 1. august 2019.

På vegne af menighedsrådene i Vestfjends Pastorat

Turi Roslund,

Formand for fællesrådet i Vestfjends Pastorat

 

Himmelske dage på heden

Vestfjends Pastorat inviterer til åbningsgudstjenesten torsdag den 30. maj 2019 kl. 14.00

Himmelske Dage på Heden er navnet for Danske Kirkedage 30. maj – 2. juni 2019 og afholdes denne gang i Herning. Gudstjenesten er en friluftsgudstjeneste på Torvet i Herning – medbring selv stol, da der kun er ståpladser! Der er ikke ståpladser i bussen – vi har plads til 50 personer

Et lille citat fra hjemmesiden www.himmelskedage.dk ”Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Vi vil gerne vise hinanden de muligheder og den mangfoldighed, der er i danske kirkeliv.

”Åbningsgudstjenesten er kun en lille del af arrangementet, find selv mere om det righoldige program på hjemmesiden: www.himmelskedage.dk 

Program for Vestfjends Pastorat.

Afgang fra Vridsted kirke kl. 11.15

Vi sørger for en sandwich og en flaske vand til frokost.

Ankomst til Herning – der er ”aflæsningsplads” tæt på TorvetGudstjenesten starter kl. 14 – der er sandsynligvis tid til at kigge lidt på andre aktiviteter inden gudstjenesten.Efter gudstjenesten er der igen lidt tid til at kigge sig omkring - og måske købe en kop kaffe.

Ellers sørger vi for kaffe og kage på hjemvejen. Bussen kører hjemad kl. 16 - vi mødes på ”aflæsningspladsen” Meld jer til – og tag gerne naboen med!

Tilmelding til: Birgit Søndergård, telefon 6085 7741 Turi Roslund, telefon 2042 4433
senest den 20. maj.

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.