Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

01sep kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke v/Jørgen Husted

 

01sep kl. 09:15
01sep kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke v/Jørgen Husted

 

01sep kl. 10:30
08sep kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke v/Jørgen Husted

 

08sep kl. 09:15
08sep kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke v/Jørgen Husted

 

08sep kl. 10:30
15sep kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke v/Ove Mølgaard

 

15sep kl. 09:15

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Konfirmandtilmelding

Som noget nyt kan man nu tilmelde sit barn til konfirmandforberedelse her på hjemmesiden. Da der fremover kræves samtykke fra begge forældre ved fælles forældremyndighed anbefaler vi at I bruger den digitale tilmelding.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Vestfjends Pastorat skal have ny præst

Sognepræst Caspar Wenzel Tornøe har efter 10 år som kirkebogsførende sognepræst i Vestfjends Pastorat valgt at søge nye udfordringer.

På vegne af menighedsrådene i Vestfjends Pastorat

Turi Roslund,

Formand for fællesrådet i Vestfjends Pastorat

 

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.