Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

31mar kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

31mar kl. 09:15
31mar kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

31mar kl. 10:30
07apr kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

07apr kl. 09:15
07apr kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

07apr kl. 10:30
07apr kl. 10:30

Højmesse i Kobberup Kirke, v/Hanne Marie Meier

 

07apr kl. 10:30

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Foredrag med Peter Skovmos Nielsen i Sdr. Resen forsamlingshus

Torsdag den 4. april kl. 19.00 i Sdr. Resen Forsamlingshus

Danmarkshistorie i lokal iklædning.

Beretningen om tyskerne, der i 1940 indtog heden, og forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads og flygtningelejre.
Dagens program:
kl. 19.00 Velkomst og introduktion til arrangementet
kl. 19.15 1940 – 45: Beslaglæggelsen af jorden og gårdene, organisering, markante anlæg, arbejdspladsen, krigens gang, myter, oprydningen og det retslige efterspil

kl. 20.00 Besigtigelse af de mere end 50 ophængte billedplancher med tekst i eget tempo.

Kaffe og kage: 50 kr.

kl. 20.45 1945 – 49: Rejsen til Danmark, danskernes forhold til flygtningene, lejrenes organisering, fraternisering forbudt, facit ved afslutningen.

kl. 21.30 Tak for i dag

Peters honorar på 40 kr. pr. deltager går ubeskåret til Julemærkefonden.

Konfirmation

Bemærk konfirmationerne i Vridsted Kirke er kl. 9.00 som først annonceret.

Arrangementer

Under arrangementer finder du nu alle arrangementer som er planlagt til forår/forsommeren.[mere]

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Babysalmesang

Tirsdag den 19. marts kl. 9.30 starter et ny hold babysalmesang i Iglsø Kirke. Tilmelding til Hanne Kokholm, tlf. 2757 1902, mail: kokholm@fiberpost.dk.

Torsdagscafé

Vi starter op igen den 31. januar kl. 13. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.