Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

Kontoret er lukket fra den 20. september til og med den 3. oktober på grund af ferie, har du behov for hjælp kan du henvende til:

Anette Bønding (Anebo@km.dk), Løgstup kirkekontor i perioden 24. - 27. september.

Kontorets åbningstid er:

Tirsdag, onsdag og torsdag 9-13

Telefon: 20 29 68 93,

eller til sognepræst Caspar W. Tornøe, tlf. 2475 0250.

Efter 27. september kan henvendelse ligeledes ske til sognepræsten.

Gudstjenester

30sep kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke v/Caspar W. Tornøe

 

30sep kl. 09:15
30sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

30sep kl. 10:30
07okt kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

07okt kl. 09:15
07okt kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Iglsø Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

07okt kl. 10:30
14okt kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

14okt kl. 09:15

Arrangementer

09okt kl. 18:00

Menighedsmøde for Fly sogn, afholdes i Borgerstuen/Fly Forsamlingshus

Dagsorden

1.       Menighedsrådets arbejde gennem året

2.       Kirkegården

3.       Arr …

09okt kl. 18:00

Efteråret byder på flere spændende oplevelser

Læs mere under arrangementer

Torsdagscafé

Vi starter op igen den 27. september kl. 13. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Babysalmesang i Iglsø Kirke

Babysalmesang starter igen den 18. september. NB på grund af den store tilslutning er der nu også et hold onsdag formiddag. [mere]

Søndag den 30. september er der høstgudstjeneste i Vroue kirke kl. 10.30

Efter gudstjenesten er der, sædvanen tro,  frokost i konfirmandstuen.

Vroue Menighedsråd