Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

Kirkekontoret er ferielukket fra og med 18. september til og med 27. september.

Ved akut behov for hjælp kan sognepræsterne kontaktes:

sognepræst Poul Asger Beck, mail: POAB@km.dk  tlf. 97547047/24750250

sognepræst Jørgen L. Husted, mail: JLHU@km.dk tlf. 5186 5890.

Gudstjenester

27sep kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen kirke, v/Jørgen L. Husted

 

27sep kl. 10:30
27sep kl. 14:00

Høstgudstjeneste i Vroue kirke, v/Jørgen L. Husted

Børnehaveklassen fra Vestfjendsskolen pynter kirken.

Der er efterfølgende kaffe i …

27sep kl. 14:00
04okt kl. 10:30

Højmesse i Fly kirke, v/Jørgen L. Husted

 

04okt kl. 10:30
04okt kl. 14:00

Høstgudstjeneste i Iglsø kirke, v/Jørgen L. Husted

Efter gudstjenensten er der kirkekaffe.

04okt kl. 14:00
11okt kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen kirke, v/Poul Asger Beck

 

11okt kl. 09:15
11okt kl. 10:30

Højmesse i Vridsted kirke, v/Poul Asger Beck

 

11okt kl. 10:30
18okt kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø kirke, v/Jørgen L. Husted

 

18okt kl. 09:15

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Opstillede og valgte kandidater på valgforsamlingerne i Vestfjends Pastorat

Vroue sogn:

Camilla Kirkegaard

Henrik Juhl

Marianne Hauge Nielsen

Lone Barup

Mogens Møller Nielsen


Ingen stedfortrædere

 

Iglsø sogn

Gitte Karmann Jensen

Benny Tage Christensen

Birgitta Kock Vestbjerg

Bente Søvsø Christensen

Bodil Christensen


Stedfortrædere:

Søren Madsen

Oda Thomsen

 

Fly sogn:

Turi Bach Roslund

Ole Vøgg Veje

Guillaume Hyacinthe Anohi

Leif Frederiksen

Bjarne Andersen

Ingen stedfortrædere

Sdr. Resen sogn

Karen Filbert

Inga Jepsen

Anna Grethe Kjær

Rose-Marie Bülow

Klaus Bruun


Stedfortrædere:

Susanne Juul

Lone Dahl

 

Vridsted sogn

Hans Ellegaard

Birgit Søndergaard

Ole Blingedal

Karsten Andersen

Else Højvang


Stedfortrædere:

Birthe Andersen

Egon Vittrup

Inger H. Thomasen

Valgbestyrelserne i de 5 sogne gør opmærksom på, at der fra 16. september 2020 og fire uger frem (senest tirsdag den 13. oktober 2020) kan indleveres kandidatlister i de enkelte sogne og herved udløses et afstemningsvalg. Kandidatliste skal udarbejdes på den af kirkeministeriet godkendt blanket, se cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd, hvor betingelser og terminer for opstilling og prøvning af valgbarhed også kan findes. Yderligere oplysninger kan fås hos en af nedenstående personer. Der må max. være 10 kandidater pr. liste svarende til 2 gange antal medlemmer af menighedsrådet, der skal være 5 stillere pr. liste. Kandidater kan ikke være stiller for egen liste. Valgdagen er tirsdag den 17. november 2020.

Kandidatlister kan afleveres til

 

Vroue sogn:             

Mogens Møller Nielsen, Vrouevej14, Vroue, 7800 Skive
Henrik Juhl, Vrouevej 7, Vroue, 7800 Skive

Sdr. Resen sogn:     Tove Pedersen, Agerbækvej 9, 7470 Karup
Inga Jepsen, Koldkurvej 10, 7470 Karup
 
Iglsø sogn:                

Bodil Christensen, Kjeldbjergvej 28, 7800 Skive
Birgitta Kock Vestbjerg, Iglsøvej 45, 7850 Stoholm

Vridsted sogn:         

Birgit Søndergaard, Bakkesvinget 25, Vridsted, 7800 Skive
Svend Nørgaard, Bakkesvinget 16, Vridsted, 7800 Skive

Fly sogn:                  Turi Bach Roslund, Lovnsbjergvej 8, Fly, 7800 Skive
Leif Frederiksen, Slotsvej 5, Fly, 7800 Skive

Høstgudstjenester

I år er der høstgudstjeneste :

i Fly kirke, den 13. september kl. 14.00

i Vroue kirke, den 27. september kl. 14.00

i Iglsø kirke, den 4. oktober kl. 14.00

Alle 3 steder byder menighedsrådene efterfølgende på kaffe. 

Torsdagscafe i Vridsted Sognehus

Torsdagscafeén starter igen den 24. september kl. 14.00,og herefter samme tid sidste torsdag i måneden - 

29. oktober, 26. november. Jørgen Husted er tovholder på disse hyggelige eftermiddage.

Kom med indenfor i præstegården

Søndag den 8. november fra kl. 15 til kl. 18 byder Kirsten og Poul Asger indenfor i præstegården.

De er faldet rigtig godt til og vil gerne vise den smukke gamle præstegård frem. Af hensyn til kaffebrygningen beder de om tilmelding til Poul Asger på: poab@km.dk eller på tlf. 24 750 250.

Syng med

Børnekoret er startet igen efter ferien og øver hver fredag fra kl. 14.15 til 15.15 i Vestfjendsskolens musiklokale. Koret ledes af Clara Rafn Spenner som afløser under Lauras barsel.

Kom og vær med.

Konfirmandtilmelding

Nu er det tid for tilmelding til konfirmation 2021, så har du/I et barn som nu går i 7. klasse, og som ønsker at blive konfirmeret, skal vi bede Jer om at tilmelde det. Tilmeldingen foregår via dette...

Snak sammen

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte. Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan...[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Tiltag i forbindelse med kirkernes lukning

Har du lyst til at se/gense optagelserne fra kirkerne eller læse Jørgens prædikener kan du trykke her for at komme til siden hvor de nu ligger.

Hvis videoerne ikke virker, kan det være fordi de er tidsbegrænsede eller fordi der er fejl i YouTube.

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Om at miste

Om begravelsen


Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu