Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

26jan kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

26jan kl. 09:15
26jan kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

26jan kl. 10:30
02feb kl. 10:30

Højmesse i Vridsted Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

02feb kl. 10:30
02feb kl. 16:00

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke v/Jørgen T. Holm

Vi fejrer Kyndelmisse og børnekoret medvirker.

02feb kl. 16:00
09feb kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

09feb kl. 09:15

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Vikar for sognepræsten

Fra 3. december er Jørgen Tjelle Holm, ansat som vikar i Vestfjends Pastorat. Jørgen kan træffes på mail: jorgenholm29@gmail.com  og tlf. 6022 6645.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Om at miste

Om begravelsen

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.