Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

27okt kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke v/Jørgen Husted

 

27okt kl. 09:15
27okt kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke v/Jørgen Husted

 

27okt kl. 10:30
03nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke v/Jørgen Husted

 

03nov kl. 09:15
03nov kl. 10:30

Højmesse i Vridsted Kirke v/Jørgen Husted

 

03nov kl. 10:30
10nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke v/Jørgen Husted

 

10nov kl. 09:15

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Konfirmandtilmelding

Som noget nyt kan man nu tilmelde sit barn til konfirmandforberedelse her på hjemmesiden. Da der fremover kræves samtykke fra begge forældre ved fælles forældremyndighed anbefaler vi at I bruger den digitale tilmelding.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Menighedsmøde

Fly Menighedsråd afholder Menighedsmøde
torsdag den 31. oktober 2019 kl. 18.30
i Borgerstuen/Fly Forsamlingshus 

Dagsorden

  • 1.       Menighedsrådets arbejde gennem året
  • 2.       Økonomi
  • 3.       Nye kirkegårdskort
  • 4.       Eventuelt 

Menighedsrådet serverer smørrebrød i forbindelse med mødet.

Tilmelding (af hensyn til mad) senest 27. oktober 2019 til

Turi Roslund, tlf. 20 42 44 33 eller e-mail turiroslund@gmail.com

Leif Frederiksen, tlf. 29 65 14 53

 

 

 

 

Mozart’s Requiem i Fly Kirke fremført af Gloria-kvartetten

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00

Gloria-kvartetten består af fire musikere fra Øresundsregionen, som har specialiseret sig i at spille strygekvartet på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der ligner og lyder som komponisterne havde forestillet sig.

Violin 1 : Tinne Albrectsen, violin 2: Ida Lorenzen, viola: Rastko Roknic, cello: Kjeld Lybecker Steffensen

Gloria – kvartetten fremfører Mozart’s Requiem i et arrangement for strygekvartet lavet af Peter Lichtental.

Sognepræst Jørgen Husted medvirker med læsninger.

Alle er velkomne. Entre kr. 50, der betales ved kirkedøren.

Menighedsrådene i Vestfjends pastorat 

Menighedsmøde

Iglsø Menighedsråd afholder menighedsmøde i Iglsø Kirke

søndag den 24. november kl. ca. 10.00 umiddelbart efter gudstjenesten. 

Her vil blive orienteret om menighedsrådets virke i det forgangne år, regnskab 2018 samt de fremadrettede

visioner. 

Ideer til fremtidige arrangementer imødeses gerne. 

På mødet serveres rundstykker og kaffe 

Iglsø Menighedsråd

Hvad er det lige der sker på Iglsø Kirkegård?

Tiderne ændrer sig hele tiden, på alle områder, og ikke mindst inden for kirken og kirkegårdene.

Da der ikke er så mange kistebegravelser mere, kommer kirkegårdene til, at se bare og triste ud. 

Det bliver mere aktuelt med bisættelser, og dermed urnegravsteder. Der opstår skov og park gravsteder, almindelige små urnegravsteder, plænegravsteder med sten og ”de ukendtes gravsteder.”

Derfor er vi, på Iglsø Kirkegård, gået i gang med et sådant projekt, hvor den del af kirkegården, som vender mod Kjeldbjerg (vest), bliver anlagt som et grønt område med urnegravpladser. 

De kistegravsteder som er der, er blivende. Der vil komme træer, buske, blomster og bænke, således det kommer til, at se hyggeligt ud, hvor familierne kan sidde og mindes deres afdøde pårørende.

Selve projektet bliver ikke færdigt i år, men forløber over en periode.

Iglsø menighedsråd.

Om at miste

Om begravelsen

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.