Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

07jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke, v/Poul Asger Beck

 

07jun kl. 09:15
07jun kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke, v/Poul Asger Beck

 

07jun kl. 10:30
14jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

14jun kl. 09:15
14jun kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

14jun kl. 10:30
21jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

21jun kl. 09:15
21jun kl. 10:30

Højmesse i Fly Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

21jun kl. 10:30
28jun kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Poul Asger Beck

 

28jun kl. 09:15

Arrangementer

24jun kl. 18:00

Orienteringsmøde om valg på Fjandbohus

 

24jun kl. 18:00
24jun kl. 19:00

Orienteringsmøde om valg i Sognehuset i Vridsted

 

24jun kl. 19:00
25jun kl. 19:00

Orienteringsmøde om valget i Sdr. Resen Forsamlingshus

 

25jun kl. 19:00
30jun kl. 18:00

Orienteringsmøde om valget i Fly Forsamlingshus

 

30jun kl. 18:00
30jun kl. 19:00

Orienteringsmøde om valget i konfirmandstuen i Vroue

 

30jun kl. 19:00

Optakt til Menighedsrådsvalg i 2020

Efter endnu en udsættelse pga. Coronavirus afholdes der offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne som følger:

På orienteringsmødet skal menighedsrådene bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, de kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen, samt antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Der er ikke opstilling af kandidater på orienteringsmødet.

Vi vil meget gerne se rigtig mange interesserede til orienteringsmøderne i de 5 sogne i Vestfjends Pastorat.

Orienteringsmøderne afholdes:
Iglsø sogn: Fjandbohus  onsdag den 24. juni  kl. 18.00

Vridsted sogn: Sognehuset i Vridsted onsdag den 24. juni  kl. 19.00

Sdr. Resen sogn: Sdr. Resen forsamlingshus torsdag den 25. juni  kl. 19.00

Fly sogn: Borgerstuen tirsdag den 30. juni  kl. 18.00

Vroue sogn: Konfirmandstuen i Vroue tirsdag den 30. juni kl. 19.00

  vi holder et oplæg ifølge ovenstående og en af præsterne deltager i en del af mødet. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Kandidaterne til valget opstilles og vælges på valgforsamlingen den 15. september 2020.

Vi byder på en bid brød, øl, vand og kaffe.

Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til

Vridsted sogn: telefon 2248 9545 (Kurt)

Fly sogn: telefon 2042 4433(Turi)

Vroue sogn: telefon 4020 6718 (Mogens)

Sdr. Resen sogn: telefon: 2046 0365 (Tove)

Iglsø sogn: telefon 2521 2890 (Bodil)

Og I kan selvfølgelig også sende en SMS!

Friluftsgudstjenesten i Kjeldbjerg ændres til højmesse i Iglsø Kirke kl. 10.30 den 9. august

Tiltag i forbindelse med kirkernes lukning

Har du lyst til at se/gense optagelserne fra kirkerne eller læse Jørgens prædikener kan du trykke her for at komme til siden hvor de nu ligger.

Hvis videoerne ikke virker, kan det være fordi de er tidsbegrænsede eller fordi der er fejl i YouTube.

 

 

Snak sammen

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte. Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan...[mere]

Nye konfirmationsdatoer

Vi er meget kede af, at konfirmationerne er blevet udsat pga. Corona. Vi beklager meget den ulejlighed, det medfører for mange konfirmander og deres familier. Men sådan må det naturligvis være i denne alvorlige situation. De...[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

 
 
 
 
 
 

 
 

Om at miste

Om begravelsen


Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu