Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

23feb kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

23feb kl. 09:15
23feb kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

23feb kl. 10:30
01mar kl. 09:15

Indsættelsesgudstjeneste i Fly Kirke

 

01mar kl. 09:15
01mar kl. 10:30

Indsættelsesgudstjeneste i Iglsø Kirke

 

01mar kl. 10:30
01mar kl. 13:00

Indsættelsesgudstjeneste i Vroue Kirke

 

01mar kl. 13:00

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Konfirmationer

Konfirmationerne er i år : Vridsted kl. 11.00, Fly kl. 9.30, Vroue kl. 11.00 og Sdr. Resen kl. 9.30.

Vikar for sognepræsten

Fra 3. december er Jørgen Tjelle Holm, ansat som vikar i Vestfjends Pastorat. Jørgen kan træffes på mail: jorgenholm29@gmail.com  og tlf. 6022 6645.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]


4 små film om Påske - for børn

Palmesøndag

Langfredag

Skærtorsdag

Påskedag


 
 

Om at miste

Om begravelsen


Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.