Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

18mar kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

18mar kl. 09:15
18mar kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

18mar kl. 10:30
25mar kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke, v/Jørgen L. Husted med afslutning for minikonfirmanderne

Vi fejrer at minikonfirmanderne har gennemført undervisningsforløbet.

25mar kl. 10:30
29mar kl. 11:00

Højmesse i Fly Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

29mar kl. 11:00
30mar kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

30mar kl. 09:15

Arrangementer

29mar kl. 14:00

Torsdagsmøder

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.

 

29mar kl. 14:00
26apr kl. 14:00

Torsdagsmøder

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.

 

26apr kl. 14:00
31maj kl. 14:00

Torsdagsmøder

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.

 

31maj kl. 14:00

Babysalmesang

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 9.30 starter et nyt hold Babysalmesang i Iglsø kirke. Babysalmesang er for børn i alderen ca. 2-10 måneder. Der kræves ingen forkundskaber til musik eller salmer, blot lysten til at synge og lege med...[mere]

Ny afdeling på Vroue kirkegård.

Som mange besøgende på Vroue Kirkegård har konstateret, er der sket lidt nyt i det nordøstlige hjørne af kirkegården. Vi har etableret en ny afdeling med en lidt anderledes form for urnegravsteder.

Som supplement til vores lille ”Skovkirkegård” og de eksisterende kvadratiske urnegravsteder, som ligger lige syd for kirken, har vi her lavet urnegravsteder i cirkler omkranset af en brostenskant. Der er ikke nogen form for hæk omkring gravstedet, men der vil til foråret blive plantet lidt imellem de enkelte gravsteder

Man vælger selv, som gravstedsejer, om vi skal anlægge gravstedet og stå for pasningen fremover, eller man selv vil gøre det.

Hvis I vil vide mere om afdelingen, er I meget velkommen til at kigge forbi eller kontakte graveren.

Benny Mortensen