Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

19aug kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

19aug kl. 09:15
19aug kl. 10:30

Højmesse i Vridsted kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

19aug kl. 10:30
26aug kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke v/Caspar W. Tornøe

 

26aug kl. 09:15
26aug kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

26aug kl. 10:30
26aug kl. 14:00

Gudstjeneste ved åen i Vridsted, v/Caspar W. Tornøe

Som afslutning på byfesten i Vridsted afholdes gudstjeneste ved Karup  Å

Efter …

26aug kl. 14:00

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Babysalmesang i Iglsø Kirke

Babysalmesang starter igen den 18. september [mere]

Udflugt med Fly menighedsråd

til Vestervig Kirke og Bovbjerg Fyr – med en afstikker til Ferring sø og Ferring Kirke Lørdag den 1. september 2018[mere]

Høstgudstjenester

Høstgudstjeneste i Sdr. Resen, 2. september 2018 kl. 10.30

Høstgudstjenesten i Sdr. Resen vil i år blive gennemført som en friluftsgudstjeneste i Sdr. Resen Naturpark.Efter gudstjenesten vil der blive serveret sandwich. 

I tilfælde af regnvejr, flyttes gudstjenesten til Sdr. Resen kirke.

Sdr. Resen Menighedsråd

Den 9. september er der høstgudstjeneste i Fly Kirke, kl. 10.30.

Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe. 

Fly Menighedsråd

Den 23. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Vridsted Kirke.

Denne dag leverer Provstibandet musikken, så kom og oplev en anderledes musikledsagelse.

Vridsted Menighedsråd