Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

På grund af kursus vil kontoret være lukket følgende dage:

30. april til og med 3. maj,

16. og 17. maj, 23. og 24. maj,

30. og 31. maj, 6. og 7. juni

og fra den 11. til den 13. juni.

Ved akut behov for hjælp kan man henvende sig til sognepræst Caspar W. Tornøe, tlf. 2475 0250.

Gudstjenester

22apr kl. 11:30

Højmesse i Iglsø Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

22apr kl. 11:30
27apr kl. 09:30

Konfirmation i Fly Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

27apr kl. 09:30
27apr kl. 11:00

Konfirmation i Vridsted Kirke, v/Jørgen L. husted

 

27apr kl. 11:00
27apr kl. 11:00

Konfirmation i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

27apr kl. 11:00
29apr kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke v/Caspar W. Tornøe

 

29apr kl. 09:15

Arrangementer

26apr kl. 14:00

Torsdagsmøder

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.

 

26apr kl. 14:00
31maj kl. 14:00

Torsdagsmøder

Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen Husted som tovholder.

 

31maj kl. 14:00

Arrangementer

Vil du vide mere om hvad der sker i foråret kan det nu findes under "arrangementer".

Ny afdeling på Vroue kirkegård.

Som mange besøgende på Vroue Kirkegård har konstateret, er der sket lidt nyt i det nordøstlige hjørne af kirkegården. Vi har etableret en ny afdeling med en lidt anderledes form for urnegravsteder.

Som supplement til vores lille ”Skovkirkegård” og de eksisterende kvadratiske urnegravsteder, som ligger lige syd for kirken, har vi her lavet urnegravsteder i cirkler omkranset af en brostenskant. Der er ikke nogen form for hæk omkring gravstedet, men der vil til foråret blive plantet lidt imellem de enkelte gravsteder

Man vælger selv, som gravstedsejer, om vi skal anlægge gravstedet og stå for pasningen fremover, eller man selv vil gøre det.

Hvis I vil vide mere om afdelingen, er I meget velkommen til at kigge forbi eller kontakte graveren.

Benny Mortensen