Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

22dec kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

22dec kl. 09:15
22dec kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

22dec kl. 10:30
24dec kl. 13:00

Gudstjeneste i Vridsted Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 13:00

Gudstjeneste i Fly Kirke, v/Jørgen T. Holm

 

24dec kl. 13:00
24dec kl. 14:30

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

24dec kl. 14:30

Arrangementer

22dec kl. 19:00

Julekoncert i Vroue Kirke

Med "Mosaik´s lille-kor" fra Aarhus, bestående af 10-15 sangere.

En synge-med koncert …

22dec kl. 19:00

Vikar for sognepræsten

Fra 3. december er Jørgen Tjelle Holm, ansat som vikar i Vestfjends Pastorat. Jørgen kan træffes på mail: JHO@km.dk og tlf. 2475 0250.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Arrangementer i advent, jul og nytår.

Du finder en oversigt over alle arrangementer under Arrangementer - kommende arrangementer eller ved at klikke her.

Snapper fortæller om adventstiden - se en ny film hver uge i advent

Hvad er det lige der sker på Iglsø Kirkegård?

Tiderne ændrer sig hele tiden, på alle områder, og ikke mindst inden for kirken og kirkegårdene.

Da der ikke er så mange kistebegravelser mere, kommer kirkegårdene til, at se bare og triste ud. 

Det bliver mere aktuelt med bisættelser, og dermed urnegravsteder. Der opstår skov og park gravsteder, almindelige små urnegravsteder, plænegravsteder med sten og ”de ukendtes gravsteder.”

Derfor er vi, på Iglsø Kirkegård, gået i gang med et sådant projekt, hvor den del af kirkegården, som vender mod Kjeldbjerg (vest), bliver anlagt som et grønt område med urnegravpladser. 

De kistegravsteder som er der, er blivende. Der vil komme træer, buske, blomster og bænke, således det kommer til, at se hyggeligt ud, hvor familierne kan sidde og mindes deres afdøde pårørende.

Selve projektet bliver ikke færdigt i år, men forløber over en periode.

Iglsø menighedsråd.

Om at miste

Om begravelsen

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.