Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

Kirkekontoret er ferielukket fra og med 24. juli til og med 9. august, ved akut behov for hjælp kan sognepræsterne kontaktes:

sognepræst Poul Asger Beck, mail: POAB@km.dk  tlf. 97547047/24750250

sognepræst Jørgen L. Husted, mail: JLHU@km.dk tlf. 5186 5890.

Gudstjenester

09aug kl. 09:15

Gudstjeneste i Fly Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

09aug kl. 09:15
09aug kl. 10:30

Højmesse i Iglsø Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

09aug kl. 10:30
16aug kl. 09:00

Gudstjeneste i Iglsø Kirke, v/Inger Pettersson

 

16aug kl. 09:00
16aug kl. 14:00

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Inger Pettersson

 

16aug kl. 14:00
23aug kl. 14:00

Friluftsgudstjeneste ved åen v/Hanne Rytter

 

23aug kl. 14:00
23aug kl. 16:00

Høstgudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Lotte Martin

Lotte Martin er præst i Houlkær og på psykiatrisk sygehus.

23aug kl. 16:00
29aug kl. 11:00

Konfirmation i Vridsted Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

29aug kl. 11:00

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Friluftsgudstjenesten i Kjeldbjerg ændres til højmesse i Iglsø Kirke kl. 10.30 den 9. august

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let traktement.

Efterlysning

Gavmild dame efterlyses.
Sct. Hans aften i Vridsted fik jeg af en gavmild dame forærende denne fornemme, gamle familiebibel. Den har tilhørt Visti Olesen og Kirsten Jensen, Vroue, det ses på forsiden. Nu har jeg med kyndig hjælp fra graver Benny Mortensen fundet deres gravsten på Vroue kirkegård. Det er lidt sjovt, når historien pludselig bliver levende og tæt på.
Desværre fik jeg ikke navnet på den gavmilde dame, der arbejder med genbrug og antik-butikker. Tak, hvis du selv – eller nogle, der kender dig – vil give sig tilkende. Så vil jeg gerne lægge disse foto og dit navn i Bibelen her i præstegården, så kommende slægter kan læse, hvordan den er endt her.

Sognepræst Poul Asger Beck Poab@km.dk

Tiltag i forbindelse med kirkernes lukning

Har du lyst til at se/gense optagelserne fra kirkerne eller læse Jørgens prædikener kan du trykke her for at komme til siden hvor de nu ligger.

Hvis videoerne ikke virker, kan det være fordi de er tidsbegrænsede eller fordi der er fejl i YouTube.

 

 

Konfirmandtilmelding

Nu er det tid for tilmelding til konfirmation 2021, så har du/I et barn som nu går i 6. klasse, og som ønsker at blive konfirmeret, skal vi bede Jer om at tilmelde det. Tilmeldingen foregår via dette...

Aflysning

Fly menighedsråd aflyser udflugten den 5. september

Snak sammen

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte. Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan...[mere]

Nye konfirmationsdatoer

Vi er meget kede af, at konfirmationerne er blevet udsat pga. Corona. Vi beklager meget den ulejlighed, det medfører for mange konfirmander og deres familier. Men sådan må det naturligvis være i denne alvorlige situation. De...[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

 
 
 
 
 
 

 
 

Om at miste

Om begravelsen


Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu