Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

27jan kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

27jan kl. 09:15
27jan kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

27jan kl. 10:30
03feb kl. 10:30

Højmesse i Vridsted kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

03feb kl. 10:30
03feb kl. 16:00

Familiegudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

Vi holder familiegudstjeneste ved kyndelmisse, lysmessen, der minder os om, at det er …

03feb kl. 16:00
10feb kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke, v/Jørgen Husted

 

10feb kl. 09:15

Arrangementer

25jan kl. 19:00

Gospelkoncert med Rune Herholt band og konfirmanderne

 

25jan kl. 19:00
07mar kl. 19:00

Musikgudstjenste i Iglsø Kirke v/Caspar W. Tornøe

En spændende aften for unge og ældre.

Den 7. marts inviteres lyset ind i Iglsø kirke.

K …

07mar kl. 19:00

Torsdagscafé

Vi starter op igen den 31. januar kl. 13. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.