Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Kirkekontoret er lukket....

Kontoret er lukket fra den 23. november til den 2. december, begge dage incl.

Henvendelse kan ske til:

sognepræst Jørgen Husted, tlf. 5186 5890.

Gudstjenester

18nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke v/ Steen Hedemann Andreassen

 

18nov kl. 09:15
18nov kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen Kirke v/Steen Hedemann Andreassen

 

18nov kl. 10:30
25nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Jørgen Husted

 

25nov kl. 09:15
25nov kl. 10:00

Højmesse i Fly Kirke, v/Jørgen Husted

 

25nov kl. 10:00
29nov kl. 19:00

De ni læsninger i Vridsted Kirke, v/Jørgen Husted

Årets konfirmandhold medvirker.

29nov kl. 19:00

Arrangementer

09dec kl. 19:00

Julekoncert i Iglsø Kirke v/Caspar W. Tornøe

I år medvirker Fly Sangforening under ledelse af Allan Karlsen og Palle Frederiksen

Ve …

09dec kl. 19:00
19dec kl. 19:00

Julegospel i Sdr. Resen Kirke med Haderup - Karup Gospelkor

Med Haderup Karup Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu og med Nis Ross som …

19dec kl. 19:00

Menighedsmøde i Iglsø

Torsdag den 15. november 2018 kl. 18.00 afholder Iglsø menighedsråd menighedsmøde i Fjandbohus, Iglsø Dagsorden 1. Menighedsrådets arbejde gennem året 2. Kirkegården 3. Arrangementer - ideer modtages gerne 4....[mere]

Efteråret byder på flere spændende oplevelser

Læs mere under arrangementer

Torsdagscafé

Vi starter op igen den 27. september kl. 13. Bemærk det ændrede tidspunkt.

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.