Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

29jul kl. 10:30

Højmesse i Sdr. Resen Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

29jul kl. 10:30
05aug kl. 09:15

Gudstjeneste i Vridsted Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

05aug kl. 09:15
05aug kl. 10:30

Højmesse i Fly Kirke, v/Jørgen L. Husted

 

05aug kl. 10:30
12aug kl. 09:15

Gudstjeneste i Vroue Kirke, v/Caspar W. Tornøe

 

12aug kl. 09:15
12aug kl. 11:00

Gudstjeneste på Sportspladsen i Kjeldbjerg, v/Caspar W. Tornøe

I forbindelse med byfesten i Kjeldbjerg, vil der

søndag den 12. august kl. 11.00

blive …

12aug kl. 11:00

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Babysalmesang i Iglsø Kirke

Babysalmesang starter igen den 18. september [mere]

Friluftsgudstjeneste i Kjeldbjerg

I forbindelse med byfesten i Kjeldbjerg, vil der søndag den 12. august kl. 11.00 [mere]

Friluftsgudstjeneste i telt ved Vridsted bro Den 26. august kl. 14.00

Som afslutning på byfesten i Vridsted afholdes gudstjeneste ved Karup Å Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe/ te Alle er hjertelig velkomne.

Kirkegårdsvandring

i Sdr. Resen den 14. august kl. 15-17.[mere]

Høstgudstjenester

Høstgudstjeneste i Sdr. Resen, 2. september 2018 kl. 10.30

Høstgudstjenesten i Sdr. Resen vil i år blive gennemført som en friluftsgudstjeneste i Sdr. Resen Naturpark.Efter gudstjenesten vil der blive serveret sandwich. 

I tilfælde af regnvejr, flyttes gudstjenesten til Sdr. Resen kirke.

Sdr. Resen Menighedsråd

Den 9. september er der høstgudstjeneste i Fly Kirke, kl. 10.30.

Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe. 

Fly Menighedsråd

Den 23. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Vridsted Kirke.

Denne dag leverer Provstibandet musikken, så kom og oplev en anderledes musikledsagelse.

Vridsted Menighedsråd