Velkommen

Velkommen til Vestfjends Pastorat On-line.

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen-Iglsø og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.

Gudstjenester

17nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Sdr. Resen Kirke v/Ove Mølgaard

 

17nov kl. 09:15
17nov kl. 10:30

Højmesse i Vroue Kirke v/Ove Mølgaard

 

17nov kl. 10:30
24nov kl. 09:15

Gudstjeneste i Iglsø Kirke v/Ove Mølgaard

 

24nov kl. 09:15
24nov kl. 10:30

Højmesse i Fly Kirke v/Ove Mølgaard

 

24nov kl. 10:30
28nov kl. 19:00

De 9 læsninger med Jørgen Husted og konfirmanderne

 

28nov kl. 19:00

Arrangementer

08dec kl. 19:00

Gospelkoncert i Iglsø Kirke

Søndag den 8. december kl. 19.00 kommer Haderup-Karup Gospelkor

under ledelse af Nis …

08dec kl. 19:00

Konfirmandtilmelding

Som noget nyt kan man nu tilmelde sit barn til konfirmandforberedelse her på hjemmesiden. Da der fremover kræves samtykke fra begge forældre ved fælles forældremyndighed anbefaler vi at I bruger den digitale tilmelding.[mere]

Sikker mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en sikker mail, til præst eller kirkekontor. Se under kontakt eller nederst på siden.

Se billeder mv. fra tidligere gennemførte arrangementer

Se under: Arrangementer.[mere]

Menighedsmøde

Iglsø Menighedsråd afholder menighedsmøde i Iglsø Kirke

søndag den 24. november kl. ca. 10.00 umiddelbart efter gudstjenesten. 

Her vil blive orienteret om menighedsrådets virke i det forgangne år, regnskab 2018 samt de fremadrettede

visioner. 

Ideer til fremtidige arrangementer imødeses gerne. 

På mødet serveres rundstykker og kaffe 

Iglsø Menighedsråd

Hvad er det lige der sker på Iglsø Kirkegård?

Tiderne ændrer sig hele tiden, på alle områder, og ikke mindst inden for kirken og kirkegårdene.

Da der ikke er så mange kistebegravelser mere, kommer kirkegårdene til, at se bare og triste ud. 

Det bliver mere aktuelt med bisættelser, og dermed urnegravsteder. Der opstår skov og park gravsteder, almindelige små urnegravsteder, plænegravsteder med sten og ”de ukendtes gravsteder.”

Derfor er vi, på Iglsø Kirkegård, gået i gang med et sådant projekt, hvor den del af kirkegården, som vender mod Kjeldbjerg (vest), bliver anlagt som et grønt område med urnegravpladser. 

De kistegravsteder som er der, er blivende. Der vil komme træer, buske, blomster og bænke, således det kommer til, at se hyggeligt ud, hvor familierne kan sidde og mindes deres afdøde pårørende.

Selve projektet bliver ikke færdigt i år, men forløber over en periode.

Iglsø menighedsråd.

Om at miste

Om begravelsen

Referater

Du finder referater af menighedsrådsmøder under det enkelte menighedsråd, tryk på ikonet og derefter det menighedsråd, som du ønsker at læse referater fra.