Menighedsrådsmedlemmer:

Se Vroue menighedsråds medlemmer her.

Se Sdr. Resens menighedsrådets medlemmer
her.

Se Iglsø-Kjeldbjerg menighedsrådets medlemmer
her.

Se Vridsted menighedsråds medlemmer her

Se Fly menighedsråds medlemmer her

Menighedsrådsmøder:

Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden vil være fremlagt i kirkernes våbenhuse en uge før mødet, ligesom uddrag af referat af møderne vil blive fremlagt samme sted.


Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus

Torsdagsmøderne begynder igen den 28. september. Næste gang er den 26. oktober og sidste gang før Jul er den 29. november.

Kunne du tænke dig en eftermiddag med fortælling, årstidens sange og hyggesamvær, er du meget velkommen til at være med ved torsdagsmøderne i Vridsted sognehus. Det er Jørgen Husted som er tovholder på arrangementerne.

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned kl.14.00.

Alle fra Vestfjends Pastorat er hjertelig velkomne.

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmøder

Møde i Fly 28. september - se dagsorden her