Sognepræster:

Kirkebogsførende sognepræst Caspar Wenzel Tornøe, Vrouevej 5, Vroue, 7800 Skive.

Sogngepræsten kan kontaktes på tlf. 97547047. E-mail: CWT@km.dk

Sognepræst Jørgen L. Husted  er ½tids ansat i pastoratet. Han kan kontaktes på tlf. 5186 5890

E-mail: jlhu@km.dk


Den præst, der har gudstjeneste søndag, har også 'vagten' i pastoratet ugen forinden.
Mandagsvagt: Har man brug for en præst om mandagen, eller kan ingen præst umiddelbart træffes, kan man benytte Viborg Domprovstis vagttelefon: 7022 0303

Kirkekontor:
Kordegn Bente Bundgaard, Kirkevej 2, 7850 Stoholm
Tlf.: 9753 5111
E-mail: bbu@km.dk
Åben: Mandag - onsdag kl. 10.00 - 13.00, torsdag kl. 14.00 - 17.00.

Henvendelse bedes ske til kirkekontoret vedrørende:
Fødselsanmeldelser, døds- og begravelsesanmeldelser
Ansøgninger om navneændring, nye attester m.m.
Aftaler vedrørende dåb, vielser, velsignelser eller begravelser/bisættelser.

Ved kordegnens fravær skal henvendelse ske til sognepræsten.

Ferie/friweekends: Kordegnen holder ferie i uge 9, den 29.2.-4.3.

Kursus: 

Www.korttilkirken.dk - Kirkernes beliggenhed m.m.

www.korttilkirken.dk, er en hjemmeside med adresser og kort m.m. til samtlige 2361 danske kirker.
www.korttilkirken.dk er en helt privat, ikke-kommerciel reklamefri hjemmeside, lavet af én mand - Preben Gøssing - med en stor veneration for og stolthed over vores fælles kulturarv, kirkerne, som vel må anses for Danmarks største aktive museum

Herunder bringes links til de 5 kirker i vores pastorat:

Vroue kirke:
Fakta:
www.korttilkirken.dk/kirkerV/vroue.htm
Beskrivelse: klik her.

Sdr. Resen kirke:
Fakta:
www.korttilkirken.dk/kirkerR/resenvi.htm
Beskrivelse: klik her.

Iglsø kirke:
Fakta:
www.korttilkirken.dk/kirkerI/iglsoe.htm
Beskrivelse: klik her.

Vridsted kirke:
Fakta:
www.korttilkirken.dk/kirkerV/vridsted.htm
Beskrivelse: klik
her.

Fly kirke:
Fakta:
www.korttilkirken.dk/kirkerF/fly.htm
Beskrivelse: klik her.

Send en mail

Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus

Torsdagsmøderne begynder igen den 28. september. Næste gang er den 26. oktober og sidste gang før Jul er den 29. november.

Kunne du tænke dig en eftermiddag med fortælling, årstidens sange og hyggesamvær, er du meget velkommen til at være med ved torsdagsmøderne i Vridsted sognehus. Det er Jørgen Husted som er tovholder på arrangementerne.

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned kl.14.00.

Alle fra Vestfjends Pastorat er hjertelig velkomne.

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmøder

Møde i Fly 28. september - se dagsorden her