Hvad gør jeg ved....?

Fødsel
Alle fødsler af børn, hvis mor/forældre bor i et af de fem sogne i Vestfjends pastorat, skal anmeldes til Kirkekontoret, dvs. sognepræsten. Anmeldelsen skal foretages senest to dage efter fødslen på et skema, der udleveres på sygehuset. Forældrenes dåbsattester, evt. vielsesattest, skal vedlægges (gerne i kopi).


Dåb og navngivelse
Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen af hensyn til den offentlige registrering. Ved både dåb og navngivning skal man henvende sig til sognepræsten. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to, højst fem, faddere, inkl. den, der skal bære barnet.
Læs mere om navngivning her.

Vielse
Bestil tid hos sognepræsten (før der aftales andet - f.eks. forsamlingshus og kogekone!) og aftal, hvornår vielsen kan finde sted. Tidligst fire måneder før vielsen afhentes en prøvelsesattest på rådhuset (borgmesterkontoret), som sammen med dåbsattesterne afleveres til sognepræsten.


Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Bestil tid hos sognepræsten og aftal, hvornår velsignelsen kan finde sted.


Dødsfald og begravelse/bisættelse.
Dødsfald skal anmeldes til sognepræsten i afdødes bopælssogn på en særlig blanket senest 2 hverdage efter hændelsen. Anmeldelsen skal ske af afdødes nærmeste pårørende. 
Herefter aftaler man med præsten tid og sted for begravelse eller bisættelse.


Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus

Torsdagsmøderne begynder igen den 28. september. Næste gang er den 26. oktober og sidste gang før Jul er den 29. november.

Kunne du tænke dig en eftermiddag med fortælling, årstidens sange og hyggesamvær, er du meget velkommen til at være med ved torsdagsmøderne i Vridsted sognehus. Det er Jørgen Husted som er tovholder på arrangementerne.

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned kl.14.00.

Alle fra Vestfjends Pastorat er hjertelig velkomne.

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmøder

Møde i Fly 28. september - se dagsorden her